1917 SILVER 2 PIASTRE EGYPT - WORLD COINS - Cambridgeshire Coins
1917 SILVER 2 PIASTRE EGYPT - WORLD COINS - Cambridgeshire Coins

1917 SILVER 2 PIASTRE EGYPT

Regular price £6.00

1917 SILVER 2 PIASTRE EGYPT